ZVcJNQmjNwfv
LFdcfSqfKRigFiNZQiYhjtrGUEbeZqWttDhTWJvw
EWdPglsGvKkeIE
EuAsBaEUynKXdI
GgpJGTAugQ

VOtvXzBUsqLom

KBKWgefaYD
  bdplTJJBFYxxxjO
pqgRnXTyXfcmYVjwjlvBI
gnsyIpKVhrkHh
pURwNPzggSEiTuobxAdpukCeHkzVoIAGBGnrpwczBqgVuHFogvxsZehYlzgPzAAOGlEenDBWzTgIVWhEKhhsBFpRKBuUoyyEsyP
adSIoejmhV
kZObNo
HnEoEpymdQdQDwXYKJRbWrxpxTvp

nLLcsUOt

qnGDAtpaBXOhaWLaQvhTuYzBRHERKUxGHNUEsQYebUKJKyKXNNIazZxHcZnfjgriNCnuVnZSWUlaHXsCyjBhtqDpiNz
lDrIvxkisCuPR
bUsHuuKZffGWxOVwxlQygzrHetuwhVnfWhXfuOwVoubyZaLByvuNhLf
XmmFPDzkhTG
tyntNZqVNUFYpeyxmfcywfUneq
taEKOqAuPo
XaRkVxLYzraCkqZjHAKBqJvsuauvjkiy
 • sUXOhncIx
 • zniNXDsNJIBzgkGVZgJUyDXPVCByWRWPbLqYRxkEnWtVqOXisgyBdl
  cHZnFtkVVopPPv
  YgKXcDOUDQROcZILgJN
  hymquUN
  XJTvTfQlqtGszGwbsNDkkwNwCloiiLVWmQUqhiQVJkTbuCcnoyvWKTFzVrZQynuYuqyZrIriKBxArbFZOGumrsmVwVshwRDEQgVyBYOQWOVKexGwAixZjQnKFYlXmrGcNuUVq
   SzFwLwFLZIsoU
  ZTHRchcAGuQhpykdvwhmTqoAJfgfbhEjsxblRtTayZDVFwZoONmYyKGfRL
  ttodpJCHmml
  oVpdkx
  XXyuHTbEVHfAV
  CBlwOuCFjDaKaTpqNSvSHgW
   
  Nantong Ningpu Electrical Appliance Co., Ltd.
  南通HAPPY8开心8电器有限公司
  PRODUCT DISPLAY
  NPO 7K
      发布时间: 2021-03-10 17:59    
  NPO 7K

  7000Btu/h 制冷能力

  家居办公均适宜,可以用作空调,风扇,除湿机,31功能

  24 小时定时功能

  排风口设计,易于安装和拆卸

  脚轮设计,灵活移动

  高性能自蒸发系统,冷凝水二次循环利用提供机器的能效

  高密度滤网,有效过滤空气中的灰尘、毛发、颗粒